PRODUCTEN | Chromiet

Chromiet

Het mineraal chromiet is een ijzer-chromaat met de chemische formule FeCr2O4.

Chromiet-rijke erts wordt chromietzand genoemd en bestaat uit metaaloxiden. De dichtheid van chromietzand varieert met de samenstelling, en ligt tussen de 4500 en 4800 kg/m³. De typelocatie van het mineraal is Bastide de la Carrade, Gassin, Var, aan de Côte d’Azur, Frankrijk.

Chromiet komt voor in peridotiet en gelaagde ultramafische intrusieve gesteenten. Het komt ook voor in metamorfe gesteenten als serpentiniet. Ertsafzettingen van chromiet worden gevormd als vroeg-magmatische cumulaten. Het mineraal komt veel samen voor met olivijn, magnetiet, serpentijn en corundum. Het Bushveld Complex in Zuid-Afrika is een groot gelaagde complex mafische tot ultramafische stollingsgesteenten waarin lagen voorkomen die voor 90% uit chromiet bestaan. Bij zulke grote concentraties chromiet noemt men het gesteente zelf chromitiet.

Meer informatie over Chromiet?

Neem contact op
Sales & Marketing
Lucas Zijlstra
+31-616 472 918
lucas.zijlstra@betanet.nl

Admin & Logistiek
+31-433 214 514
administratie@betanet.nl