PRODUCTEN | Calciumoxide

Calciumoxide

Calciumoxide wordt gebruikt in de metaalindustrie om verontreinigingen in het erts te verwijderen. Het wordt gebruikt als droogmiddel en als tussenproduct bij de productie van calciumhydroxide (gebluste kalk).

Het wordt ook ingezet bij de afvalwater reiniging om de zuurgraad te verminderen en om fosfaten en andere verontreinigingen te verwijderen. In de papierindustrie moet het lignine oplossen en wordt het gebruikt in het bleekproces. In de agrarische sector wordt het soms gebruikt om zure bodem te verbeteren, meestal wordt magnesiumcarbonaat of schuimaarde gebruikt. In het afgas wordt het ingezet voor de verwijdering van zwavel. Het wordt ook ingezet om citroenzuur, glucose en kleurstoffen te zuiveren en om koolstofdioxide te absorberen.

Calciumoxide wordt in grote hoeveelheden toegepast bij de productie van kalkzandsteen (een mengsel van zand en ongebluste kalk dat onder druk en stoom wordt omgezet in een stevig bouwmateriaal).

Het wordt ook toegepast als warmteleverancier in militaire gevechtsrantsoenen. Door water aan het calciumoxide toe te voegen, treedt een exotherme reactie op waardoor het rantsoen wordt verwarmd.

Meer informatie over Calciumoxide?

Neem contact op
Sales & Marketing
Lucas Zijlstra
+31-616 472 918
lucas.zijlstra@betanet.nl

Admin & Logistiek
+31-433 214 514
administratie@betanet.nl